Author Topic: Werrason concert on Valentines day  (Read 1819 times)

Jdog on: February 22, 2014, 17:11

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 8199
  • Karma: +13/-11
    • View Profile


That's the same place Fally did his Toi Et Moi video.
Or moto asala le monde eza yo Nzambe tata, Kita okata po mokili trop matata, kata- Fally Ipupa