Congo Vibes

Music => Congolese Lyrics => Topic started by: bencuri on February 20, 2015, 23:29

Title: Franco & the TP OK Jazz - Bolingo Ya Bougie - Lyrics
Post by: bencuri on February 20, 2015, 23:29
Franco & the TP OK Jazz - Bolingo Ya Bougie - Lyrics

Submitted by Mala Kini

Nakende mosala motema kaka pasi , nzoka nde cherie azali na mopiato
kombo na ngai na kati ya molangi ezali se kotoko

soki alobi na ngai aboyi ngai e
namonaka lokola nde namiboma ah
motema na ngai moto moto lokola nazwi nde likambo

Nakanga ye na bambanda epayi na ngai
kosuanisa ya pamba na koka te oh
nzambe soki magie ngo olongola ngai na pasi ya bolingo

yango libala oyo okokumisa
nzoka nde ezali se bolingo ya bougie eh
soki ezwi mayi dit tokotala epayi ekopela